Het is de jury niet toegestaan om presentjes aan te nemen.

Een persoon en/of bedrijf kan zich voor maximaal één categorie aanmelden.

alle categorien van de awards zijn verdeeld in twee categorieën:

  • Hoofdprijs
  • Meest veelbelovend

De organisatie zal de deelnemers in de juiste categorie plaatsen.

De inzending dient uiterlijk 30 maart 202 in het bezit te zijn van de K-fashion organisatie. Uiteraard worden alle inzendingen discreet behandeld.

10 april 2020 zullen de genomineerden bekend worden gemaakt. Alle deelnemers worden hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

De uitreikingsdatum van de K-fashion Awards 2020 zal 19 september 2020 zijn.

Een deelnemer is bereid om op verzoek van de organisatie zichzelf in te zetten voor promotie-activiteiten ter bevordering van de bekendheid van de K-fashion Awards. Dit in afstemming met de deelnemer.

 Daarnaast zijn de winnaars uitgesloten van deelname in de volgende 5 jaar dat volgt op het winnende jaar. Dit geldt alleen voor de categorie waarin men heeft deelgenomen.

Het is niet toegestaan zelf een Award te laten maken identiek of met grote gelijkenis dan die van de organisatie.

Op geen enkele wijze mag de naam of de organisatie van de K-fashion Awards in diskrediet worden gebracht of te worden misbruikt.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Jaarlijks worden de reglementen opnieuw bekeken en zo nodig aangepast.

In alle overige zaken waarin dit algemene reglement of de deelname informatie niet voorziet, beslist de organisatie van de K-fashion Awards.